Predavanja i vežbe iz računarstva i informatike za učenike gimnazije

Računarstvo i informatika za učenike gimnazije

1. Razred

2. Razred

3. Razred

4. Razred

 

 

Računarstvo i informatika za prvi razred gimnazije

 


 

Komponente hardvera ličnih računara 

Operativni sistemi 

 

MS Windows 

MS Word

Računarske komunikacije


 

 

© 2017 Dragoljub Perišić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

©2017 Dragoljub Perišić